Rapat Jurusan Fisika

Nomor           :  270/UN35.1.1.4/TU/2014                                                     28 April  2014

Lampiran       :  -

Hal                :  Undangan

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA

Universitas Negeri Padang

di

Padang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i pada  :

Hari/ Tanggal      :    Jum’at/02 Mai 2014

Jam                      :    09.00 WIB – selesai

Tempat                :    Ruang Sidang Jurusan Fisika

Acara                  :    1.  Pembagian Tugas Mengajar Semester Juli-Desember 2014

2.   Dan lain-lain yang dirasa perlu

Demikianlah undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i tepat pada waktunya  kami ucapkan terima kasih.

Ketua ,

 ttd 

Drs. Akmam, M.Si

NIP. 19630562 198703 1 003

Leave a Reply