Undangan Rapat

Nomor            :  387/UN.35.1.1.4/TU/2015
lampiran:
Hal                  : Undangan Rapat

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA UNP Padang
di
Padang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bpk/Ibu/Sdr/i pada:
Hari/Tanggal                             : 28 Agustus 2015
Jam                                                : 09:00 WIB sd. selesai
Tempat                                          : Ruang Sidang Jurusan Fisika FMIPA UNP
Acara                                             : 1. Evaluasi perkuliahan Minggu I
2. lain-lain yang dirasa perlu
Demikianlah undangan ini kami sampaikan,atas kehadiran Bpk/Ibu/Sdr/i tepat pada waktunya kami ucapkan terima kasih

Ketua,
ttd
Drs. Akmam, M.Si
NIP. 196305261987031003

 

Leave a Reply