Undangan Workshop

Nomor           :  359/UN35.1.1.4/TU/2014                                                         11 Juli 2014

Lampiran       :
Hal                :  Undangan

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i  Staf Pengajar Jurusan Fisika
FMIPAUniversitas Negeri Padang

di
Padang

 

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i pada  :

Hari/ Tanggal      :    Rabu/ 16 Juli 2014
Jam                      :    09.00 WIB – selesai
Tempat                :    Ruang Sidang Jurusan
Acara                   :   Workshop Pengembangan Kurikulum Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika

Demikianlah undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i tepat pada waktunya  kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Fisika FMIPA UNP, 

Drs. Akmam, M.Si
NIP. 19630526 198703 1 003

 

 

Leave a Reply