Undangan Rapat Jurusan

Nomor           :  278/UN35.1.1.4/TU/2014                                                     7 Mai  2014

Lampiran       :  -
Hal                :  Undangan Rapat

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA
Universitas Negeri Padang

di
        Padang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i pada  :

Hari/ Tanggal      :    Jum’at/09 Mai 2014
Jam                      :    09.00 WIB – selesai
Tempat                :    Ruang Sidang Jurusan Fisika
Acara                  :    1.  Pemilihan Bakal Calon Pembantu Dekan  I Pergantian antar waktu dari Jurusan Fisika
FMIPA UNP untuk periode 2012-2016
2.   Dan lain-lain yang dirasa perlu

Demikianlah undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i tepat pada waktunya  kami ucapkan terima kasih.

Ketua ,

                      ttd 

              Drs. Akmam, M.Si
                   NIP. 19630562 198703 1 003

Leave a Reply