Undangan Rapat

Nomor           :  212/UN35.1.1.4/TU/2014                                                     24 Maret 2014

Lampiran       :  -

Hal                :  Undangan

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA

Universitas Negeri Padang

di

Padang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i pada  :

Hari/ Tanggal      :    Jum’at/28 Maret 2014

Jam                      :    09.00 WIB – selesai

Tempat                :    Ruang Sidang Jurusan Fisika

Acara                  :    1.  Tindak lanjut persiapan Akreditasi Program Studi di Jurusan Fisika

2.  Penyamaan persepsi pelaksanaan dan produk PPG SM-3T

3.  Dan lain-lain

Demikianlah undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i tepat pada waktunya  kami ucapkan terima kasih.

 

Ketua ,

 ttd

 Drs. Akmam, M.Si

NIP. 19630562 198703 1 003

 

Leave a Reply